Адрес:

Стара Загора
бул. България №123

Храненето на малки порции няколко пъти на ден е важно за телето, за да достигне оптимални темпове на растеж. То също така подпомага за развитието на телето да стане здрава и продуктивна млечна крава.

С Urban Alma Pro можете да комбинирате интензивно отглеждане и спестяване на труд:

Хранене, ориентирано към благополучие - денонощно

Интензивно хранене / метаболитно програмиране (много малки порции като в природата)

Индивидуално хранене

Постоянна концентрация на млякото

Постоянна температура на млякото

Мониторинг на здравето

Подобряване на хигиената (на плевнята)

Спестяване на труд

Решения за малки и големи стада

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.