Адрес:

Стара Загора
бул. България №123

Доилен апарат тип iTP205 за кози и овце

доене на овце и кози

Основни функции

-Лесен за почистване

-Вентилите се отварят / затварят автоматично

-Лек - 590gms пълен.Той включва уникален спирателен вентил, който автоматично контролира подаването на вакуум към всяка втулка по време на доене; веднага щом апаратът бъде заложен, клапанът автоматично се отваря. респективно когато се отстрани в края на доенето, бързото всмукване на въздух създава вакуум във вентила, който автоматично го затваря. По време на измиването има малък лост, който трябва да бъде натиснат надолу, за да се предотврати затварянето на клапана поради водна турбулентност.